Kontakt:

Oferujemy:BIOSYSTEM Przedsiębiorstwo Inżynierii Biochemicznej

- projektowanie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

51–315 Wrocław

,komunalnych oraz przemysłowych

ul. Miłostowska 33/2

- projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych


- koncepcje programowo przestrzenne z zakresu

tel.: +48 71 725 70 85

gospodarki wodnej i ściekowej

e-mail: biuro@biosystem.com.pl

- programy funkcjonalno - użytkowe i specyfikacje


- operaty wodnoprawne na pobór wód, odprowadzanie ścieków

NIP: 896–101–73–88

i budowę urządzeń wodnych

Regon: 931171985

- ekspertyzy i opinie


- konsultacje i analizy sprawności technologicznej obiektów

godz. pracy: pn. - pt. 8:00 – 16:00

- nadzory inwestorskie